Toon filters

Algemene voorwaarden Zeelandbooking

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor aanbieders van accommodaties op onze website.

§ 1 toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze contractpartner.

§ 2 Advertentie en betalingswijze:
a) Nieuwe klanten kunnen zich op onze website registreren en vervolgens een wachtwoord ontvangen. Met dit wachtwoord is het mogelijk om advertenties direct op onze website te plaatsen en deze op elk moment te bekijken of om aan te passen.

b) Door het plaatsen van zijn advertentie aanvaardt de klant de voorwaarden die in deze van toepassing zijn.

c) Betaling geschiedt vooraf. Verlenging van het contract vindt plaats door betaling van een factuur per email.

d) Het contract wordt automatisch stilzwijgend verlengd met 6 maanden als het niet wordt beëindigd binnen de termijn van 14 dagen voor het aflopen van het abonnement.

e) Na het plaatsen van een bestelling of het verlengen / annuleren van zijn abonnement ontvangt de klant een bevestigingsmail.

§ 3 opzegtermijn
a) Het met ons gesloten servicecontract kan op elk moment aan het einde van de betreffende looptijd met een opzegtermijn van 14 dagen worden beëindigd. De opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden.

b) In het geval van een verhoging van de abonnementsprijs, waarop we de aandacht van de klant zullen vestigen voordat zijn abonnement afloopt, heeft de klant een bijzonder recht op opzegging.

Ongeacht het bepaalde onder a) van dit artikel, kan de klant het contract opzeggen aan het einde van de abonnementsperiode zonder verlenging. Stuur ons gewoon een e-mail.

§ 4 Afwijzing van aansprakelijkheid
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij alleen optreden als tussenpersoon tussen klanten die als handelaar advertenties plaatsen en die consument zijn en dat wij geen invloed hebben op de overeenkomsten die na de bemiddeling tot stand komen. Zeelandbooking staat dan ook niet in voor de contractuele relaties tussen zakelijke klanten en consumenten.

§ 5 gegevensbescherming
a) Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het EDP-adressenarchief van Zeelandbooking. Dit met het oog op het uitvoeren van uw bestelling en om te voldoen aan fiscale regelgeving.

b) Uw wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden worden doorgegeven. Bij overtreding van deze bepaling vervalt de toegangsautorisatie.

X